Gedragsregels HSV Catch

Algemeen

Catch is een honk- en softbal vereniging met als belangrijk doel alle leden een veilige thuishaven te bieden, een plek waar ze altijd terecht kunnen en waar iedereen bij elkaar betrokken is.

Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier sporten, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te behouden wil Catch er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen, zoveel mogelijk te voorkomen.

Van onze leden verwachten we dat iedereen zich sportief gedraagt. Naast het kennen van de spelregels (zie https://www.hsv-catch.nl/spelregels/) valt hier ook onder dat iedereen zich houdt aan de geldende gedragsregels (zie https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscodes-voor-sporters). Hiermee borgen we samen dat sporten bij Catch leuk is en leuk blijft, voor je zelf en ook voor de anderen in je team/trainingsgroep, voor de tegenstanders. coaches en scheidsrechters.

Trainers/coaches en begeleiders spelen een speciale rol in het borgen van onze cultuur en garanderen van de veiligheid voor iedereen. Daarom gelden er voor deze groep specifieke gedragsregels (zie https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders).

De vereniging zorgt ervoor dat onze coaches en trainers die bij HSV Catch werkzaam zijn, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben aangeleverd.

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Heb je te maken met ongewenst of zelfs grensoverschrijdende gedrag? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider of teamlid die je zelf niet met hen durft of wilt bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd?

Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd) lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf kunt oplossen. Hierdoor kan honk- of softballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden.

De vertrouwenspersoon kan – naast het bestuur, een coach of trainer – het aanspreekpunt zijn voor leden, ouders en vrijwilligers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon bij Catch heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
  • In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar professionele hulpverlening.

Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Het probleem wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.

Je kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersoon door een e-mail te sturen naar vertrouwenspersoon@hsv-catch.nl

 


Onze Sponsors