Afgelopen donderdag hield Catch haar 15e Algemene Ledenvergadering, hét moment voor alle leden om direct invloed uit te oefenen op bestuur en beleid van de vereniging. Dit keer heeft de ALV Gwen Brinkman benoemd als nieuwe secretaris. Het bestuur is superblij met haar en met de unanieme instemming van alle aanwezige leden mogen we erop vertrouwen dat dat ook geldt voor de hele vereniging.

Het bestuur heeft aangegeven dit jaar het vrijwilligersbeleid te willen aanpakken. We gaan daarvoor om te beginnen gebruik maken van sportlink. Tijdens de ALV is ook de begroting voor 2017 goedgekeurd. Daarbij heeft de ALV samen met het bestuur wel de wens uitgesproken de financiële situatie te versterken door actiever op zoek te gaan naar sponsoren.

Kort verslag ALV