Opzeggen lidmaatschap HSV Catch

Het lidmaatschap van HSV Catch wordt jaarlijks automatisch verlengd tenzij vóór 31 december is opgezegd én deze opzegging is bevestigd door de secretaris of de ledenadministratie.

Je kunt gedurende het hele seizoen opzeggen, maar het lidmaatschap eindigt formeel per eerstvolgende 31 december. Zoals bij de inschrijving is vermeld en zoals het ook in het Huishoudelijk Reglement staat, ga je het lidmaatschap aan voor een heel kalenderjaar. Je bent dan ook contributie verschuldigd tot en met eerstvolgende decembermaand, ongeacht of je nog speelt of niet. Er is geen restitutie van (een gedeelte van) de contributie mogelijk indien je tijdens het seizoen je lidmaatschap beëindigt.

Middels het onderstaande electronisch opzegformulier kun je je lidmaatschap bij HSV Catch beëindigen per eerst volgende 31 december.

De automatische bevestiging die je krijgt na het invullen van het opzegformulier geldt NIET als bevestiging! De opzegging is pas definitief als deze schriftelijk of per em-mail is bevestigd door de secretaris of de ledenadministratie. Bewaar deze bevestiging goed om eventuele discussies te vermijden.

Opzeggingen kunnen ook per e-mail worden gedaan aan ledenadministratie@hsv-catch.nl. Opzeggen mondeling of alleen bij de coach is dus geen geldige opzegging.

Let op: 31 december is een harde deadline, waar we niet van kunnen afwijken i.v.m. financiële verplichtingen aan de KNBSB, het opstellen van de begroting en de diverse teamindelingen voor het volgende seizoen.

Een opzegging na 31 december betekent dat je de volledige contributie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd bent en dat HSV Catch dit ook in rekening zal brengen.Onze Sponsors